Dokument

Datum Rubrik
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) för väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen
Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 5 i Gabather AB
Villkor för teckningsoptioner av serie TO5
Inbjudan till teckning av units i Gabather AB
Inbjudan till teckning av units i Gabather AB
Inbjudan till teckning av units i Gabather oktober 2019
Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North - April 2018
Inbjudan till teckning av units i Gabather november 2017
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Gabather
Inbjudan till teckning av aktier i Gabather april 2016

Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39