REG
Kommuniké från årsstämma i Gabather AB (publ) Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 28 juni 2024 årsstämma i Södertälje.
REG
Gabather AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Gabather AB (publ.) ("Gabather") publicerar härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats...
REG
Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024 Första kvartalet (jan-mar) • Nettoomsättning 0 tkr (0) • Rörelseresultat -3 188 tkr (-2 042) • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,18 SEK (-0,15)
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB (publ) Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 14.00 i konferensrum Cerebrum på Forskargatan 20 G, Bygg 212,...
REG
Gabather offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med...
Gabather Joins Forces with the Centre for Neuropsychiatric Schizophrenia Research in Denmark to Conduct a Clinical Phase II Study with GT-002 STOCKHOLM, April 10, 2024 -- Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) announces that the Company has signed a Collaborative Agreement with the Centre for Neuropsychia...
Teckningskursen för utyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 i Gabather har fastställts till 1,30 SEK per aktie inför teckningsperioden som inleds den 11 april 2024 Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under december 2023 ("Företrädesemissionen"). En (1) unit i Företrädesemissionen bestod av tre (...
Gabather files two new patent applications to secure novel findings on the effects of GT-002 for the treatment of psychiatric disorders STOCKHOLM, March 18, 2024 -- Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) today reports that two new US provisional patent applications based on novel findings from the E...
REG
Gabather reports initial positive results from the EEG/fMRI target engagement study Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) today reports initial positive results from the EEG/fMRI target engagement study, a double-blinded placebo-controlled, cross-...
REG
Gabather publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023 +---------------------------+----------------------------+ | Fjärde kvartalet (okt- | Rapportperioden (jan-dec) | | dec) | |...
Valberedningen inför Gabathers årsstämma har utsetts Gabather AB (publ) (Nasdaq First Growth Market: GABA) ("Gabather" eller "Bolaget") meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts.
Gabather AB erhåller initial EEG-dataanalys från GT-002 target engagement studien Gabather AB (www.gabather.com) har fått den första elektroencefalografi (EEG) analysen av de 17 friska frivilliga som deltog i target engagement studien med den kliniska kandidat...
Gabather AB receives initial EEG data analysis from the GT-002 target engagement study Gabather AB ( www.gabather.com)  has received the  electroencephalography (EEG) analysis of the 17 human healthy volunteers involved in the target engagement study with the lead...
REG MAR
Gabather offentliggör utfall i företrädesemissionen Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 21 december 2023, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av...
Sista dag för teckning av units i Gabathers pågående företrädesemission Onsdag, den 20 december 2023, är sista dag för teckning i Gabather AB:s (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") pågående företrädesemission av units om cirka 28,6 MSEK ("Företrädesem...
Gabather inleder diskussioner med specialistläkare och forskare vid Karolinska Institutet för design av en studie där personer med genetisk risk för att utveckla frontallobsdemens Gabather närmar sig en betydande milstolpe i den kliniska utvecklingen av GT-002. Bolaget har genomfört 3 kliniska prövningar hittills, som var och en visar att GT-002 är säker o...
Gabather AB initiates discussions with specialist doctors and researchers at Karolinska Institutet for the design of a study in individuals at risk of developing frontotemporal dem Gabather approaching a significant milestone in the clinical development of GT-002. The Company has completed 3 clinical trials so far, each showing that GT-002 is safe and well...
Gabather bjuder in till digital bolagspresentation och Q&A Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") bjuder härmed in till bolagspresentation och Q&A. Presentationen kommer att hållas digitalt på fredag den 15 december kl. 12:30.

Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39