Pressmeddelanden

REG
Gabather AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Gabather AB (publ.) ("Gabather") publicerar härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats...
REG
Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024 Första kvartalet (jan-mar) • Nettoomsättning 0 tkr (0) • Rörelseresultat -3 188 tkr (-2 042) • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,18 SEK (-0,15)
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB (publ) Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 14.00 i konferensrum Cerebrum på Forskargatan 20 G, Bygg 212,...
REG
Gabather offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med...
Gabather Joins Forces with the Centre for Neuropsychiatric Schizophrenia Research in Denmark to Conduct a Clinical Phase II Study with GT-002 STOCKHOLM, April 10, 2024 -- Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) announces that the Company has signed a Collaborative Agreement with the Centre for Neuropsychia...
Teckningskursen för utyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 i Gabather har fastställts till 1,30 SEK per aktie inför teckningsperioden som inleds den 11 april 2024 Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under december 2023 ("Företrädesemissionen"). En (1) unit i Företrädesemissionen bestod av tre (...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma 2024 Årsstämma
Delårsrapport Q2 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 Delårsrapport
Delårsrapport Q4 Delårsrapport

Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39