Gabathers VD lämnar sitt uppdrag

Dr. Bert Junno lämnar uppdraget som VD för Gabather den 18 maj 2018. Arbetet med att rekrytera en ny VD har påbörjats. Fram tills en ny VD rekryterats kommer Dr. Michael-Robin Witt att vara tillförordnad VD. Dr. Witt har varit anställd vid Gabather AB sedan den 1 september 2015 och har som principal scientist varit en nyckelperson bakom utvecklingen av Gabathers huvudprojekt GT-002.

Dr. Junno har varit VD för bolaget sedan det startade sin verksamhet 2014.

Styrelseordförande Svein Mathisen kommenterar:

"Gabather står inför en klinisk utveckling av huvudprojektet GT-002. Styrelsens uppfattning är att denna utmaning bör mötas med mer vetenskaplig kompetens och erfarenhet från läkemedelsutveckling i VD-rollen. Bert Junno har haft en viktig roll i att starta och etablera Gabather, så jag vill på styrelsens vägnar rikta ett stort tack till Dr. Junno för hans insatser. Jag kan också med stor tillfredställelse konstatera att Dr Witt med sin bakgrund inom forskning och utveckling på CNS-området och hans erfarenhet att driva ett forskningsbolag, är väl rustad att leda bolaget fram till en permanent VD är på plats. "

Som framgår av kallelsen till Gabathers årsstämma kandiderar Dr. Junno inte till omval i bolagets styrelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svein Mathisen, styrelseordförande, 0708-978213, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom Svein Mathisens försorg, den 18 maj 2018 kl. 10.40.

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

www.gabather.se


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39