Gabathers styrelse bjuder in till digital presentation och Q&A

Med anledning av den pågående företrädesemissionen bjuder Gabathers styrelse in till en digital presentation och Q&A onsdag den 1 mars 2023, kl. 13:00.

Styrelseordförande Anders Lönnberg, CSO Stefan Rehnmark, COO Christine Ryan och VD samt styrelseledamot Michael-Robin Witt medverkar för att ge en överblick av nuläget i verksamheten och planen framöver. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor skriftligen.

Informationsmötet kommer att hållas genom Teams Live. Registrering och tillgång till mötet fås genom denna länk: https://events.teams.microsoft.com/event/f96a273c-60b4-4780-8003-065d4667dfb6@d25041a3-7200-4883-a131-e3523c67c73e

För mer information, vänligen kontakta

Michael-Robin Witt, VD Gabather

Telefon: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.

Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39