Gabathers medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit

Gabather AB (publ) meddelar idag att bolagets medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit.

Mogens Nielsen (f. 1944) valdes in i Gabathers styrelse 2019. Han hade en bakgrund som forskare och ledare på Research Institute of Biological Psychiatry, Sct. Hans Hospital i Roskilde, gästforskare vid flera universitet runt om i världen och medarbetare på University of Pharmaceutical Sciences i Köpenhamn. Han publicerade fler än 180 vetenskapliga artiklar.

"Vi är bestörta över beskedet att vår kollega och vän Mogens Nielsen har avlidit, och våra tankar går naturligtvis i första hand till hans närmaste. Mogens har spelat en avgörande roll för Gabathers utveckling ända sedan bolaget grundades, och det har varit väldigt inspirerande få arbeta så tätt tillsammans med honom. Hans gedigna vetenskapliga kunskaper och stora engagemang har varit oerhört värdefullt i arbetet för att utveckla mer ändamålsenliga behandlingar mot psykisk ohälsa," säger Svein Mathisen, styrelseordförande, Gabather AB.

Mogens Nielsen mottog 1982 den prestigefulla utmärkelsen Lundbeck Award och var professor h.c. vid Shanxi Academy of TCM i Xian, Kina. Han var en av Gabathers grundare och arbetade under en period som bolagets Chief Scientific Officer, varefter han övergick till en roll som vetenskaplig rådgivare till företagsledningen.

Denna information är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-01 11:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svein Mathisen, Styrelseordförande

Telefon: 070-8978213

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39