Gabather utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Gabather AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank AB om att Erik Penser Bank skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2019. Avsikten är att främja likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Gabathers aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD Gabather

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39