Gabather uppdaterar om patent i Indien

Med anledning av att Gabather fått meddelande om ett kommande godkännande av en patentansökan i Indien meddelar bolaget att ett slutgiltigt godkännande är försenat på grund av korrektion av ett typografiskt misstag.

Ärendet gäller patentansökan 7670/DELNP/2010 som tilldelats ett patentnummer: 278456.

VD Bert Junno kommenterar: "Det har kommit många frågor kring detta ifrån aktieägare. Patentet är i sak godkänt som kan utläsas på Indiska patentverket hemsida. För att få ett patentbrev återstår en del byråkrati kring att korrigera ett skrivfel i texten. Bolaget har därför avvaktat att meddela denna nyhet tills vi fått utfärdat ett korrekt patentbrev."

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39