REG

Gabather senarelägger publicering av årsredovisningen

Gabather AB:s årsredovisning kommer att publiceras vecka 19 den 10 maj 2023. Tidigare publiceringsdatum var den 7 april 2023.

Anledningen till senareläggningen av publiceringen av årsredovisningen är för att den ej har färdigställts.

Årsstämman är den 30 juni 2023. Senaste dag att få förslag till årsstämman behandlat är den 30 april 2023.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: [email protected] 

Kort om Gabather AB

Banbrytande forskning vid Lunds universitet och Forskningsinstitutet för Biologisk Psykiatri i Roskilde ledde till att Gabather grundades år 2014 med syfte att utveckla innovativa och effektiva terapier för neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABA\A\-receptorn för behandling av neuropsykiatriska sjukdomar. GABA\A\-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan som reglerar centrala CNS-funktioner. Dysfunktion eller obalans i hjärnans inhibitoriska/excitatoriska signalsystem är känt för att vara en av orsakerna för många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar.

Erik Penser Bank är Certified Adviser, tel. 08- 463 80 00, e-mail: [email protected]


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39