Gabather etablerar samarbete med ledande forskare i USA för att utvärdera GT-002 i en unik preklinisk modell av Alzheimers sjukdom

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget har etablerat ett forskningssamarbete med Massachusetts General Hospital i USA för att undersöka effekten av läkemedelskandidaten GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom. De första stegen i den kliniska utvecklingen av GT-002 (studier av enstaka och multipla stigande doser) har nyligen framgångsrikt genomförts, vilket banar väg för utveckling av läkemedelskandidaten inom ett brett spektrum av psykiska sjukdomar.

Gabather har tecknat ett avtal med Massachusetts General Hospital, där dr Kastanenka, biträdande professor i neurologi vid Harvard Medical School, och kollegor kommer att undersöka effekterna av GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom. Forskningen kommer att genomföras vid Massachusetts General Hospital för att kartlägga läkemedelskandidatens effekter på sömnberoende hjärnrytm, inklusive långsamma hjärnvågor. Denna hjärnrytm är viktig för minneskonsolidering under sömnen och har visat sig vara störd vid Alzheimers sjukdom.

"Det är med stor entusiasm som Gabather nu påbörjar detta mycket intressanta samarbete för att kartlägga om GT-002 kan påverka den underliggande patofysiologin vid Alzheimers sjukdom och bidra till förbättrad minnesförmåga och sömnkvalitet", säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather AB.

I tidigare prekliniska studier har Gabathers GABAA-stimulerande läkemedelskandidat GT-002 visat tydliga effekter på kognition. Den senaste presentationen av prekliniska data ägde rum vid Society for Neuroscience's Global Connectome, ett digitalt vetenskapligt möte som hölls i januari 2021. Posterpresentationen finns tillgänglig här 

Gabather strävar kontinuerligt efter att utöka sina immateriella rättigheter för GT-002. En andra patentansökan för medicinsk användning av GT-002 och relaterade substanser, vilken omfattar en rad nya indikationer såsom Alzheimers sjukdom men även icke-CNS-relaterade sjukdomar, lämnades in den 1 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael-Robin Witt, vd
Telefon: 073-687 28 39
E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB 
Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.

Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39