Gabather erhåller godkännande för start av EEG/fMRI target engagement-studien med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den portugisiska läkemedelsmyndigheten INFARMED för start av target-engagement studien i friska försökspersoner med läkemedelskandidaten GT-002. Screening och rekrytering av individer kommer starta inom kort.

GT-002 är den längst framskridna av Gabathers selektiva GABAA-stimulerare, vars unika verkningsmekanism öppnar möjligheter till utveckling av nya och effektiva läkemedel mot flera stora neuropsykiatriska diagnoser.

I den dubbelblinda, placebokontrollerade fas 1-studien kommer friska försökspersoner erhålla GT-002 i en så kallad cross-over designstudie där effekten av GT-002 kommer att undersökas med elektroencefalografi (EEG) och magnetröntgen (fMRI). Studien syftar till att undersöka läkemedelskandidatens effekter på EEG signaler och även var i hjärnan dessa signaler har sitt ursprung.

"Vi välkomnar det positiva beskedet från den portugisiska läkemedelsmyndigheten och ser med spänning fram emot att starta den kliniska studien med vår läkemedelskandidat GT-002 inom kort", säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD

Telefon: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Baserat på banbrytande forskning vid Lunds Universitet och Forskningsinstitutet för Biologisk Psykiatri i Roskilde, grundades Gabather 2014 med syftet att utveckla innovativa och effektiva terapier för neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya pro-kognitiva läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för behandling av störningar och obalanser i det centrala nervsystemet (CNS). GABAA-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan som reglerar centrala CNS-funktioner. Dysfunktion eller obalans i detta system är känt för att vara kärnan i många neurologiska och neuropsykiatriska störningar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel. 08- 463 80 00, [email protected]

Informationen är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-17 14:32 CET.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39