Gabather AB utvidgar analysen av EEG-data som genererats under "target engagement" studien genom ett samarbete med MINDIG

Gabather AB har inlett ett samarbete med MINDIG (https://mindig.io/company/), ett franskt företag med ett tvärvetenskapligt team av datavetare, neurologer och mjukvaruingenjörer. MINDIGs team kommer att genomföra en djupgående och omfattande analys av EEG-data från "target engagement" studien med GT-002. Med sin expertis och omfattande erfarenhet av EEG analyser strävar MINDIG efter att optimera och utöka värdet som kan hämtas från dessa data. Det övergripande målet med samarbetet är att öka förståelsen av GT-002 effekter på hjärnaktiviteter och potentiella utökade kliniska tillämpningar. Genom att dra nytta av MINDIGs unika teknik och expertis förväntas samarbetet inte bara optimera analysprocessen utan även bidra till en fördjupad förståelse av komplexa interaktioner i hjärnan. Den utökade analysen av EEG-data förväntas vara slutförd inom 2 veckor. Samarbetet mellan Gabather och MINDIG representerar ett viktigt steg för Gabather att ytterligare stärka forskningen och den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002.

"Vi är entusiastiska över att ha funnit en mycket kompetent och framstående partner som delar vår vision om att använda hjärnaktivitetsdata i utvecklingen av nya terapier som potentiellt kan förbättra livet för patienter och deras familjer", säger Michael-Robin Witt, VD för Gabather.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather

Gabather är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med målet att förändra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Företaget grundades som ett svar på det betydande behovet och bristen på terapier inom neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för behandling av störningar och obalanser i det centrala nervsystemet (CNS). GABAA-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan. Dysfunktion eller obalans i detta system är känt för att vara kärnan i många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar. Vårt mål är att utveckla nya banbrytande läkemedel för behandling av ett brett spektrum av neuropsykiatriska sjukdomar.

För mer information, besök: www.gabather.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

Phone: +4672-252 34 51

Email: [email protected]

www.corpura.se


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39