Gabather AB erhåller initial EEG-dataanalys från GT-002 target engagement studien

Gabather AB (www.gabather.com) har fått den första elektroencefalografi (EEG) analysen av de 17 friska frivilliga som deltog i target engagement studien med den kliniska kandidaten GT-002, som en del av samarbetet med MINDIG (https://mindig.io/company/). Den kvantitativa analysen av registreringarna visade statistiskt signifikant ökning av EEG alfa-frekvensbandets effekt inducerad av GT-002. MINDIG kommer att fortsätta med EEG-dataanalysen och förväntar sig att leverera nya analyser av EEG data i början av nästa år.

" EEG-dataanalysen visar att vår läkemedelskandidat GT-002, när den ges oralt, modifierar hjärnaktiviteten på ett specifikt sätt skilt från konkurrerande föreningar och genererar en selektiv hjärnaktivitetsmodulering specifik för GT-002. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera ytterligare indikationer för GT-002 inom mental hälsa - ett bra sätt att avsluta året på - och vi ser fram emot att initiera patientstudier 2024", säger Michael Robin Witt, VD för Gabather.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather

Gabather är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med målet att förändra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Företaget grundades som ett svar på det betydande behovet och bristen på terapier inom neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för behandling av störningar och obalanser i det centrala nervsystemet (CNS). GABAA-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan. Dysfunktion eller obalans i detta system är känt för att vara kärnan i många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar. Vårt mål är att utveckla nya banbrytande läkemedel för behandling av ett brett spektrum av neuropsykiatriska sjukdomar.

För mer information, besök: www.gabather.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

Phone: +4672-252 34 51

Email: [email protected]

www.corpura.se


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39