Gabather AB bjuds in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom

Gabather har bjudits in av Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF), USA till att lämna in en ansökan om forskningsanslag för att vidare undersöka effekterna av GT-002 i genetiska modeller av Alzheimers sjukdom. Projektansökan är baserad på de preliminära data rörande effekten av GT-002 på långsamma hjärnvågor i en preklinisk modell för Alzheimers sjukdom som tidigare erhölls under samarbetet mellan Gabather och Harvard Medical School (HMS).

I projektet ingår teamen från Professor Ksenia Kastanenka (HMS) och Professor Simon Schultz, Imperial Collage London, samt Gabather som projektkoordinator. Effekten av GT-002 för att återställa dysfunktionella hjärnsignaler och kognitiv funktion kommer att studeras.

Positiva resultat från dessa studier kommer att stärka argumenten för kliniska prövningar av GT-002 inom kognitiv dysfunktion, särskilt hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Läkemedelskandidaten GT-002 är en selektiv GABAA receptor-stimulerare med potential att förbättra behandlingen av flera vanligt förekommande psykiatriska sjukdomar. Resultaten från klinisk fas 1-studierna visar att läkemedelskandidatens har en god säkerhetsprofil och farmakokinetik hos friska individer som fått enstaka och upprepade doser av GT-002. En klinisk studie för att kartlägga läkemedelskandidatens interaktion med GABAA-receptorer och hur den påverkar hjärnaktiviteten i människa kommer initieras när läkemedelsmyndigheten i Portugal har godkänt ansökan.

Michael Robin Witt

VD Gabather

[email protected] 

Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39