Den första individen har erhållit den första dosen i Fas I studien med GT-002

Gabather AB (NASDAQ First North: GABA) kan idag meddela att den kliniska Fas I studien med GT-002 i friska frivilliga individer har påbörjats och den första individen har erhållit första dosen. GT-002 verkar genom att selektivt påverka GABAA receptorer i hjärnan och har i prekliniska modeller visats effektivt hämma psykos samt förbättra minne och sociala beteenden. GT-002 utvecklas i ett första steg för behandling av patienter med schizofreni.

I den kliniska studien administreras GT-002 peroralt i enstaka och ökande doser till friska frivilliga individer. I studien som är dubbelblindad och placebokontrollerat, testas maximalt 7 dosnivåer med 8 personer i varje dosnivå, 6 personer får GT-002 och 2 personer får placebo. Målsättning med studien är att utvärdera GT-002 med avseende på säkerhet, tolerans och farmakokinetik. Slutliga resultat från studien förväntas föreligga i andra kvartalet 2019.

"Det är med tillfredställelse och stort intresse som vi nu kommer följa den kliniska utvecklingen av GT-002. Produktkandidaten kan vid en lyckad utveckling komma att vara en viktig behandling av olika psykiska sjukdomar", säger VD Michael-Robin Witt.

Om GT-002 projektet
GT-002 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som selektivt modulerar GABAA receptorn. GABAA receptorer är bl a inblandade i reglering av minne, tankar, beteende och sömn. Förändringar av mängden GABA och GABAA receptorer har visats i flera psykiska sjukdomar. I den friska individen råder en mycket fin balans mellan Glutamat (excitatorisk nervtransmittor) och GABA (inhibitorisk nervtransmittor) via GABAA receptorer i hjärnan. Vid psykisk sjukdom ses ofta förändringar av denna balans mellan positiva (glutamat) och hämmande (GABA) signaler. GT-002 är den av Gabather längst utvecklade läkemedelskandidaten för modulering av GABAA receptorn och har i flera prekliniska sjukdomsmodeller visats motverka psykos, samt förbättra minne och olika beteenden.

 Att effektivt och säkert kunna modulera GABAA receptorer för att påverka balansen mellan positiva och inhibitoriska signaler hos patienten förväntas utgöra grunden för en framgångsrik utveckling av GT-002.

GT-002 utvecklas i ett första steg för behandling av patienter med schizofreni.

Om Gabather AB (publ)

 Gabather AB bedriver utveckling av läkemedel som syftar till att ta fram nya unika behandlingskoncept baserade på modulering av GABAA-receptorer. Gabather utvecklar idag främst läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) med huvudmålet att erbjuda unika och effektiva behandlingar av bl a schizofreni, autism och Alzheimers sjukdom. Gabather bedriver sin verksamhet i Acturum Biovation Park i Södertälje med huvudkontor i Malmö och har idag 6 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD

Telefonnr: 0736872839

E-post: [email protected]

Gabather AB (publ)

Org.nr.: 556970-5790

Adress: Skeppsbron 2, 211 20 Malmö

www.gabather.com

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor (Tel: 08-463 83 00). 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39