Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Styrelsen i Gabather AB har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara fredag den 23 mars 2018. Sammanläggning av aktier 1:4 innebär att fyra (4) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Samtidigt uppger bolaget att villkoren för teckningsoptioner av serie 2018/2019, har räknats om per avstämningsdagen 23 mars 2018 med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:4.

Sammanläggning av aktier

En extra bolagsstämma i Gabather beslutade den 7 mars 2018 om sammanläggning av aktier 1:4, innebärande att fyra (4) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och Gabathers styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara fredag den 23 mars 2018.

  • Sista dagen för handel i Gabathers aktie innan sammanläggningen är onsdag den 21 mars 2018
  • Första dag för handel i Gabathers aktie efter sammanläggning är torsdag den 22 mars 2018, vilket innebär att aktiekursen från och med den 22 mars 2018 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Gabathers aktie att byta ISIN-kod. Från och med torsdag den 22 mars 2018 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0010869552.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 20 613 091 till 5 153 272 aktier med ett kvotvärde om 0,44 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 23 mars 2018. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fyra kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten fyra (4). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Omräknade villkor för teckningsoptioner serie 2018/2019
Gabather har 2 355 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2018/2019, kortnamn: GABA TO 2, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 17 - 31 oktober 2018 respektive 17 - 31 januari 2019. Villkoren för teckning har räknats om per avstämningsdagen den 23 mars med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:4. Det totala antalet utelöpande teckningsoptioner ändras inte.

Fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 32,00 SEK per aktie.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Gabather i samband med sammanslagningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD

Gabather AB

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39