REG
Kommuniké från fortsatt årsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 26 juni 2024 Free2move Holding AB (publ) höll under tisdagen den 26 juni 2024 fortsatt årsstämma för verksamhetsåret 2023 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av balans...
REG
Free2Move Holding publicerar årsredovisning 2023 Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, offentliggör härmed årsredovisning avseende 2023. • Omsättningen ökar med cirka 51,6 % •...
REG
Free2Move utvecklar nya service- och stödtjänster Free2Move utvecklar nya service- och stödtjänster Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, utvecklar nya service- och stödtjänster i...
REG MAR
Kommuniké från årsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 11 juni 2024 Free2Move Holding AB (publ) höll under tisdagen den 11 juni 2024 årsstämma för verksamhetsåret 2023. Stämman beslutade att fortsatt årsstämma ska hållas den 26 juni 2024 klockan...
REG
Free2Move tar upp lån för att säkra fortsatt utveckling NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB, "Bolaget", har upptagit lån om  2,0 MSEK från dess största aktieägare Soffloch Advice i syfte att säkra en sund tillväxt   NGM Nordic...
REG
Nytt avtal mellan Free2Move AB och Svenska Mässan Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, Svenska Mässan fördjupar och förlänger samarbetet med "Visualisering till kökspersonal". Fre...
REG
Nytt avtal mellan Free2Move AB och Pareto Business Management AB Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, fördjupar och förlänger samarbetet och ingår nytt avtal med Pareto Business Management AB. F...
REG MAR
Free2Move Holding AB - Delårsrapport Q1 2024 • Nettoomsättningen för kvartalet är ca 6,3 MSEK •  Orderstocken är ca 15,0 MSEK • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna • Fler än 800 fastigheter uppkopplad...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2Move Holding AB (publ) Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2024 klockan kl. 14.00 på Free2Move Holding AB, c/o...
REG
Free2Move Holding AB flyttar årsstämma till 11 juni Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har tidigare kallats till årsstämma den 15 maj. Styrelsen har beslutat skjuta upp stämman på grund av...
REG MAR
Free2Move Holding AB - Det är skillnad på väder och Klimat! Mot bakgrund av den negativa mediebilden av marknaderna där Free2Move Holding är verksamt (förnybar energi, ventilation och proptech),önskar vi förmedla en mer nyanserad syn på h...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2Move Holding AB (publ) Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan kl. 14 på Free2Move Holding AB, c/o Con...
REG
Free2Move Holding AB flyttar årsstämma till 15 maj 22/03/2024 Styrelsen i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har beslutat att flytta årsstämman till den 15 maj. Styrelsen återkommer med formell kallels...
REG MAR
Free2Move Holding AB - Bokslutskommuniké 2023 • Omsättningen ökar med 51,6% • Orderstock på 23 MSEK idag • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna • Mer än 800 fastigheter uppkopplade med 2Connect
REG
Free2Move tar upp lån för att säkra fortsatt utveckling NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB, "Bolaget", har upptagit ett lån om 1,25 MSEK från dess största aktieägare Soffloch Advice i syfte att säkra en sund tillväxt
REG MAR
Rättelse: Free2Move Holding AB -Delårsrapport Q3 2023 Resultat- och balansräkning i den bilagda kvartalsrapporten har rätttas.Nettomsättningen för Q3 var cirka 43,2 MSEK (tidigare angivet 42,6 MSEK i den Finansiella rapporten) och d...
REG MAR
Free2Move Holding AB - Delårsrapport Q3 2023 • Nettomsättningen för Q3 var cirka 42,6 MSEK jämfört med cirka 25,6 MSEK under samma period 2022 • Orderstocken uppgår till cirka 27,2 MSEK jämfört med cirka 32,6 MSEK vid utgå...
REG
Free2Move Holding AB meddelar sista dag för handel med BTA DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HON...

Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703