REG

Nytt avtal mellan Free2Move AB och Pareto Business Management AB

Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, fördjupar och förlänger samarbetet och ingår nytt avtal med Pareto Business Management AB. Free2Move är verksamt på marknaden för förnybar energi och proptech-marknaden i Sverige. Med proptech-marknaden avses lösningar för effektivare drift av fastigheter.

Vi är glada att kunna meddela att vi, vårt operativa dotterbolag Free2Move AB, har ingått ett nytt omfattande avtal gällande digital förvaltning med plattformen 2Connect. Avtalet markerar ett viktigt steg framåt för vår verksamhet. Avtalet, som är uppdelat i två delar påbörjas omgående och bygger vidare på vårt tidigare samarbete med Pareto Business Management och de fastigheter de förvaltar, säger Leif Syrstad VD för Free2Move Holding. 

Avtalsinnehåll

Avtalet sträcker sig över 33 månader och är uppdelad i två faser. Avtalet kommer generera intäkter för både projekt och abonnemang. Utöver de ekonomiska fördelarna kommer detta avtal även gynna vår utveckling av plattformen 2Connect där flertalet nya kunddrivna tjänster kommer att skapas. 

Fas 1: Plattformsutveckling

Utveckling av kundunika funktioner vars syfte är att ge en överblick av kundens hela fastighetsbestånd samt möjliggöra interna fastighetsjämförelser. Vidare skall uppkoppling av Nordens största arkivbyggnad (Riksarkivet) utföras. Arbetet slutförs och verifieras innan årets slut. Denna del av avtalet genererar intäkter både från projekt och abonnemang. 

Fas 2: Fastighetsuppkoppling med paketet "Flex"

Fas två omfattar implementering och uppkoppling till samtliga av Pareto Business Managaments fastigheter i Sverige (fler än 50 fastigheter), och sker via avrop av beställaren. Denna del av avtalet genererar också intäkter från projekt och abonnemang.

Det är väldigt glädjande att fortsätta och utveckla arbetet med en stor och betydande kund inom Fastighetssektorn. Vi ser fram emot att påbörja detta spännande projekt och tror starkt på de positiva effekterna det kommer att ha för vår plattform och vår utveckling av 2Connect, säger Jan Ström VD för den operativa verksamheten inom Free2Move koncernen. 

Om Pareto Business Management

Pareto Business Management hanterar fastighetsprojekt från förvärv till avyttring. Tjänsterna inkluderar bland annat ekonomisk förvaltning, kontraktshantering, underhåll/teknisk förvaltning och investerarrelationer. Pareto Business Management hanterar även potentiella kontraktsförlängningar, hyresgästanpassningar, byggprojekt och annan kommersiell förvaltning.

Pareto Business Management förvaltar ca 10 miljarder i fastigheter.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta:

Jan Ström

Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen

tel. +46 735 136 947

e-post: [email protected]

 

Leif Syrstad,

VD Free2Move Holding AB,

tel: +46 708 660 703,

e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

 Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703