Vindpark Jung-Åsa har överlämnats till Munich Re

Samtliga villkor för fullföljandet av det avtal Eolus träffat med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende överlåtelse av vindpark Jung-Åsa omfattande 12 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

Den 7 december 2015 tecknade Eolus avtal med MEAG om försäljning av sammanlagt 38,4 MW vindkraft fördelat på två vindparker till Munich Re. Avtal tecknades även innebärande att Eolus levererar tekniska och administrativa tjänster för båda vindparkerna. Samtliga villkor för fullföljandet av den del av transaktionen som avser den driftsatta vindparken Jung-Åsa i Vara kommun bestående av sex Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum.

Vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun som omfattar 26,4 MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk är under byggnation och beräknas tas i drift och överlämnas till Munich Re under hösten 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2016 kl. 15.15.

Hässleholm den 12 januari 2016

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 54 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 133 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056