Vindpark Iglasjön har överlämnats till Munich Re

Eolus har färdigställt vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende överlåtelse av vindparken omfattande 26,4 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

I december 2015 tecknade Eolus avtal med MEAG om försäljning av två vindparker till Munich Re. Vindpark Jung-Åsa omfattande 12 MW tillträddes av köparna i januari 2016. Samtliga villkor för fullföljandet av den del av transaktionen som avser den nyckelfärdiga vindparken Iglasjön bestående av åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparken.

Genom färdigställandet av vindpark Iglasjön har Eolus nått upp till 500 etablerade vindkraftverk sedan starten 1990.

Hässleholm den 25 januari 2017

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017 kl. 15.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 27 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 60 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056