Viktigt delmål uppnått i sol- och batterilagerprojekt utvecklat av Eolus i Arizona

En viktig milstolpe har nyligen uppnåtts i det sol- och batterilagerprojektet i Arizona, USA, som Eolus sålde i oktober 2022. Som ett resultat av säkrade markrättigheter och tecknat nätanslutningsavtal har Eolus nyligen fått en betydande delbetalning. Eolus har nu erhållit cirka 40 procent av det totala beräknade köpeskillingen.

Sol- och batterilagerprojektet ligger i Arizona, USA, och förväntas få en initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager.

"Det är glädjande att projektet fortsätter att utvecklas väl och nu har nått en mycket viktig milstolpe i projektutvecklingen. När anläggningen är färdig har den potential att generera mer än 1 000 GWh välbehövlig planerbar och förnybar el per år", säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Kommande betalningar av köpeskillingen kommer att baseras på projektets fortsatta utveckling och uppfyllandet av specifika återstående delmål. Dessa delmål inkluderar fortsatt utveckling av projektet, att förbereda det för finansiering och byggnation samt slutligen kommersiell driftsättning. Den totala köpeskillingen beräknas uppgå till mellan 104 och 190 miljoner USD, som kommer att betalas stegvis fram till färdigställandet som planeras till 2026. Köparens fortsatta utveckling och dimensionering av projektet kommer att avgöra den exakta storleken på kommande betalningar till Eolus inom intervallet ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702-65 16 15, [email protected]
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761-16 71 99, [email protected]

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056