Tillfällig ökning av antalet aktier i Eolus Vind

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2015 beslutades om värdeöverföring till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en aktiesplit (2:1), varvid en (1) befintlig aktie delas upp i två (2) aktier där den ena benämns inlösenaktie i VPC-systemet. Till följd av aktiespliten ökar antalet aktier i Eolus under juni månad med 24 907 000 aktier (varav 1 285 625 A-aktier och 23 621 375 B-aktier) och 3 647 762,5 röster. Antal aktier i Eolus uppgår efter aktiespliten till 49 814 000, varav 2 571 250 är A-aktier med en (1) röst per aktie och 47 242 750 är B aktier med en tiondels (1/10) röst per aktie.

De nya inlösenaktierna kommer automatiskt att lösas in mot likvid och antal aktier i Eolus kommer därmed att återgå till samma antal som före aktiespliten, det vill säga 24 907 000 stycken varav 1 285 625 är A-aktier och 23 621 375 är B-aktier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015 kl. 8.30.

Hässleholm den 30 juni 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056