Munich Re förvärvar 38,4 MW vindkraft från Eolus

Eolus har tecknat avtal med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re avseende försäljning av två vindparker om totalt 38,4 MW. Köpeskillingen uppgår till 425 MSEK.

Affären omfattar leverans av åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk, totalt 26,4 MW, i vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun, samt den 12,0 MW drifttagna vindparken Jung-Åsa bestående av sex Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk i Vara kommun. Vindpark Jung-Åsa togs i drift under 2014 och vindpark Iglasjön är under byggnation och kommer att tas i drift under 2016.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster rörande båda projekten för att maximera utfall och produktion från anläggningarna.

Detta är den andra investeringen MEAG gör i svensk vindkraft. 2013 sålde Eolus 14 drifttagna vindkraftverk med en effekt om 30 MW till MEAG. Eolus sköter även drift och administration av dessa verk åt MEAG.

- MEAG är en av Europas största investerare och de har ett starkt engagemang för investeringar i förnybar ren energi. Jag är väldigt glad att de än en gång har valt Eolus som sin partner när de investerar i den nordiska vindmarknaden. Det visar att vi kan erbjuda högkvalitativa anläggningar och tjänster som är konkurrenskraftiga i det rådande marknadsläget säger Per Witalisson, VD för Eolus.

- Genom expansionen av vår befintliga portfölj i Sverige adderar vi mer hållbara investeringar med kalkylerbar risk och attraktiv avkastning till vår portfölj och utnyttjar hela vår koncerns kompetens säger Holger Kerzel, direktör hos MEAG. -Sverige är en attraktiv marknad för investeringar i landbaserad vindkraft genom sina gynnsamma vindförhållanden.

Vindkraftsanläggningarna kommer att leverera ren och kostnadseffektiv kraft till det svenska nätet samtidigt som de ger långsiktig och stabil avkastning för vår investerare MEAG lägger Hans-Christian Schulze, försäljningschef, till. -Denna transaktion framhåller våra möjligheter att leverera konkurrenskraftiga investeringar inom ren energi till våra finansiella partners samtidigt som samhället gynnas och den lokala ekonomin stärks.

Genomförandet av transaktionen, som omfattar alla aktier i de två bolag som äger respektive vindpark är, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde, vilket för Jung-Åsa beräknas ske i januari 2016 och för Iglasjön vid färdigställande som är beräknat till december 2016.

Om MEAG:
MEAG hanterar kapitalförvaltning åt Munich Re och ERGO. MEAG är representerat i Europa, Asien och Nordamerika och erbjuder även sin omfattande kunskap till institutionella investerare och privatkunder utanför koncernen. MEAG förvaltar för närvarande tillgångar till ett värde av cirka 255 miljarder euro.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2015 kl. 08.30.

Hässleholm den 7 december 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Hans-Christian Schulze, försäljningschef, telefon +46 (0) 10-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0) 10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056