Minskat antal aktier i Eolus Vind

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2015 beslutades om värdeöverföring till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så kallad aktiesplit, med innebörd att en (1) befintlig aktie i bolaget delades i två (2) aktier. Till följd av aktiespliten ökade antalet aktier i Eolus tillfälligt med 24 907 000 aktier till sammanlagt 49 814 000 aktier varav 2 751 250 var A-aktier och 47 242 750 var B- aktier.

De nya aktierna (de så kallade inlösenaktierna) har därefter lösts in inom ramen för det pågående förfarandet. Antalet aktier har alltså minskat med 24 907 000 aktier (varav 1 285 625 A-aktier och 23 621 375 B-aktier) och 3 647 762,5 röster, varefter antalet aktier i Eolus nu, efter inlösenförfarandet, uppgår till 24 907 000, det vill säga samma antal som före aktiespliten. Av dessa utgör 1 285 625 A-aktier med en (1) röst per aktie och 23 621 375 utgör B-aktier med en tiondels (1/10) röst per aktie.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2015 kl. 08.30.

Hässleholm den 31 juli 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056