REG

Heléne Sebrén lämnar Eolus

Eolus HR-chef Heléne Sebrén har beslutat att lämna Eolus och återgå till egen konsultverksamhet efter fyra år på Eolus. Hon kommer att kvarstå i sin roll, inklusive platsen i koncernledningen, till den 30 september 2024.

Heléne började på Eolus 2020 som konsult och i september 2022 anställdes hon som HR-chef och medlem i koncernledningen.

- Heléne har varit en mycket värdefull resurs för Eolus under en period av stark tillväxt där hon har lett utvecklingen av vår organisationsstruktur, rekryterat mer än 100 medarbetare och bidragit till att etablera starka organisationer på alla våra marknader, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

- Jag är tacksam för möjligheten att få vara en del av Eolus tillväxtresa. Tillsammans har vi byggt en stark organisation som är väl rustad för fortsatt framgång. Jag har nu bestämt mig för att återgå till min konsultverksamhet, säger Heléne Sebrén.

Processen med att rekrytera en ny HR-chef startar omedelbart.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 702 65 16 15, [email protected]
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 761 16 71 99, [email protected]

OM EOLUS
Eolus är en ledande utvecklare av innovativa och skräddarsydda lösningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och hållbara investeringar i Norden, Baltikum, Polen och USA. Från tidig projektutveckling till byggnation och drift av förnybara energianläggningar är vi en del av hela värdekedjan. I över tre årtionden har vi arbetat för en framtid där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv. Idag innehåller vår projektportfölj över 28 GW vind-, sol- och energilagringsprojekt. Eolus - formar framtidens förnybara energi.

Eolus B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.eolus.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056