REG

Förändring i Eolus ledningsgrupp

Michiel Messing, Head of Construction och medlem av ledningsgruppen, har beslutat att lämna Eolus. Han kommer att lämna ledningsgruppen från den 21 juli 2023, men fortsätter tjänstgöra inom Eolus till och med 13 oktober 2023.

Rekryteringen av en efterträdare inleds omgående.
 
Från den 21 juli 2023 består Eolus koncernledning av:
Per Witalisson, VD
Magnus Axelsson, COO och vice VD
Catharina Persson, CFO
Christer Baden Hansen, CCO
Heléne Sebrén, HR-chef
Karin Wittsell Heydl, chef kommunikation, hållbarhet och IT
Karl Olsson, bolagsjurist

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702-65 16 15, [email protected]
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761-16 71 99, [email protected]

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056