Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i Finland

Eolus har tecknat ett samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för över 600 MW totalt. 

Projekten är i ett tidigt utvecklingsskede och har potential att utvecklas i snabb takt. Projektområdena ligger i centrala Finland där möjligheterna att ansluta vindparkerna till elnätet är gynnsamma. Driftsättning beräknas kunna ske från 2027 och framåt.

Samarbetet innebär att Finsilva arrenderar ut mark till Eolus som kommer att utveckla och realisera projekten.

-  Vi är mycket glada över att ingå detta partnerskap med Finsilva, en av Finlands största markägare. Våra resurser och kompetenser kompletterar varandra väl och vi ser mycket fram emot att börja utveckla projekten. Vi har en stark och växande lokal organisation i Finland med den kompetens som behövs för att ta projekten genom utveckling, tillstånd och byggnation", säger Per Witalisson, VD för Eolus.

- Finsilvas strategi är att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt välbefinnande med hjälp av naturen. Att skapa anläggningar för förnybar energi, som vindkraft, är en viktig del i det. Finsilva kommer att bidra med markinfrastruktur till projekten där parterna delar på intäkterna. Vi vill ligga i framkant när det gäller ansvarsfull användning av naturkapital och därför vi söker kompetenta och skickliga partners som Eolus", säger Juha Hakkarainen, VD för Finsilva.

I slutet av 2022 hade Eolus projekt om totalt cirka 3 700 MW under utveckling i Finland, varav merparten var havsbaserad vindkraft. De fem nya projekten kommer att inkluderas i Eolus projektportfölj under andra kvartalet 2023 och därmed utöka Eolus portfölj i Finland avsevärt.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702-65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056