Eolus tecknar avtal om elnätsanslutning för vindpark Jenåsen

Eolus har tecknat avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att ansluta flera ytterligare vindparker i området.

I december 2015 tecknade Eolus ett elhandelsavtal (PPA) med Google avseende vindpark Jenåsen. Avtalet innebär att Google under tio år kommer att köpa all el från vindparken för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el.

Eolus och E.ON Elnät har nu tecknat avtal om utbyggnad av elnätet i området och om anslutning av vindkraftsparken. Inkoppling av vindpark Jenåsen på elnätet beräknas kunna ske under våren 2018.

Genom det anslutningsavtal som Eolus nu tecknat med E.ON Elnät installeras även ytterligare överföringskapacitet vilket möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt. För Eolus del möjliggör utbyggnaden bland annat framtida anslutning av de fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen om totalt drygt 200 MW.

Hässleholm den 6 oktober 2016

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 10.15 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056