Eolus styrelseledamot Tord Johansson har avlidit

Eolus styrelseledamot Tord Johansson avled lördagen den 10 oktober.

Det är med stor sorg och saknad som vi nåtts av beskedet om Tords hastiga bortgång. Tord valdes in i Eolus styrelse 2012 och har varit en mycket uppskattad ledamot i styrelsen under dessa år.

- Jag uppskattade mycket Tords skarpa intellekt, känsla för affärer och rättframma sätt och kommer att sakna honom mycket i vårt styrelsearbete säger Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Hässleholm, 2015-10-12

Styrelsen i Eolus Vind AB

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056