Eolus säljer tre vindkraftverk

Eolus har idag slutfört affärer med två kunder innebärande försäljning av tre idrifttagna Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk.

Två av verken är belägna i Furulund i Kristianstads kommun och uppfördes under sommaren 2012. Det tredje verket är beläget i Lönneborg i Sölvesborgs kommun och uppfördes i oktober 2014.

I samband med genomförandet av en av affärerna har Eolus även förvärvat fyra äldre vindkraftverk samt ett vindkraftsprojekt under utveckling. Sammantaget minskar Eolus portfölj för elproduktion med 2,8 MW genom dessa transaktioner. Affärerna medför att Eolus erhåller en nettolikvid om 58 MSEK.

Hässleholm den 28 november 2014

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com 


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056