Eolus säljer sju vindkraftverk till KGAL

Eolus har tecknat avtal med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av två vindparker om totalt 15,4 MW. Köpeskillingen uppgår till 22 MEUR.

Affären omfattar leverans av sju Vestas V100 2,2 MW fördelat på två parker i södra Sverige. Fyra verk uppförs i vindpark Gunillaberg i Jönköpings kommun och tre verk uppförs i vindpark Lunna i Askersunds kommun. Överlämning av de nyckelfärdiga anläggningarna beräknas ske i augusti 2017.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster rörande båda vindparkerna för att maximera utfall och produktion från anläggningarna.

- Jag är mycket glad över att KGAL valt Eolus som partner för denna investering på den svenska vindkraftsmarknaden. Affären visar ännu en gång att Eolus kan erbjuda attraktiva investeringsobjekt såväl som konkurrenskraftig drift och förvaltning av vindkraftsanläggningar säger Eolus VD Per Witalisson.

- Anläggningarna kommer att ge KGAL:s institutionella investerare långsiktig och stabil avkastning samtidigt som samhället drar nytta av tillkommande ren elproduktion och den lokala ekonomin stärks säger Eolus vice VD Marcus Landelin.

Genomförandet av transaktionen, som omfattar förvärv av samtliga aktier i de två bolag som äger respektive vindpark, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde.

Hässleholm den 23 december 2016

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Marcus Landelin, vice VD, telefon +46 (0)10-199 88 16
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 8.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056