Eolus säljer sex vindkraftverk till Mirova

Eolus har tecknat avtal med Embla SA, majoritetsägt av Mirova - Eurofideme 3, om försäljning av sex nyckelfärdiga vindkraftverk i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. De sex vindkraftverken kommer att ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent.

Vindpark Långmarken är under byggnation och består av åtta Vestas V126 3,3 MW. Affären med Mirova - Eurofideme 3, som är en fond för förnybar energi förvaltad av Mirova som är ansvarig förvaltare åt Natixis, avser sex av dessa verk med en total effekt om 19,8 MW. När vindparken som etableras av Eolus är driftsatt, kommer det gemensamma bolaget överta ägandet av de sex vindkraftverken. Total köpeskilling avseende byggnation av vindparken samt 90 procent av aktierna i det gemensamma bolaget uppgår till 26,8 MEUR, varav Eolus investering utgör 10 procent. Affären innehåller en option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018. Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av anläggningen när den är färdigställd.

-Vi är mycket nöjda med att Mirova valt att investera i vindparken. Det visar återigen att högkvalitativa projekt från Eolus projektportfölj utgör goda investeringar för långsiktiga investerare. Vi ser fram emot att etablera och driva vindparken tillsammans med Mirova säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Övriga två vindkraftverk i parken kommer efter avslutad provdrift att avyttras till Landstinget i Kalmar län samt Malmö Stad. Parken beräknas tas i drift omkring årsskiftet 2016/2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2016 kl. 13.45.

Hässleholm den 2 mars 2016

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid nästan 500 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Kort om Mirova:
Mirova erbjuder en globalt ansvarsfull investeringsstrategi som omfattar aktier, ränteinstrument, infrastruktur inklusive förnybar energi, impact investing samt bolagsbevakning åt kunder. Mirova förvaltar 6,1 miljarder euro i tillgångar och har 42,9 miljarder euro i bolagsbevakning. Bland Mirovas cirka 60 tvärvetenskapliga experter finns specialister inom branschspecifik kapitalförvaltning, ingenjörer, hållbarhetsanalytiker, finansieringsspecialister samt experter inom solidarisk finansiering. www.mirova.com

Kort om Natixis:
Natixis är den internationella delen för företag, investeringar, försäkring och finansiella tjänster hos Groupe BPCE, den andra största bankkoncernen i Frankrike med 35 miljoner kunder hos bankerna Banque Populaire och Caisse d'Epargne. Med över 16 000 anställda har Natixis tre huvudsakliga affärsområden, företags och investeringsbank, finansieringslösningar och försäkring samt specialiserade finansiella tjänster. Som en global aktör har Natixis en egen kundbas av bestående av företag, finansiella institutioner och institutionella investerare samt en kundbas av privatpersoner, yrkesverksamma och små- och medelstora företag inom Groupe BPCE verksamhet.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056