Eolus säljer ett vindkraftverk till Sundbybergs stad

Eolus har tecknat avtal om att sälja ett vindkraftverk till Sundbybergs stad efter att ha lämnat det vinnande anbudet i en offentlig upphandling. Köpesumman uppgår till 42 MSEK. I den offentliga upphandling av vindkraft som Sundyberg genomfört lämnade Eolus det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vindkraftverket av modell Vestas V126 3,3 MW kommer att uppföras i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun. Övriga sex vindkraftverk i parken har tidigare sålts till Region Skåne. Avtal har också skrivits avseende fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från Eolus rörande vindkraftverket. Vindpark Fröreda beräknas vara färdigställd och driftsatt under hösten 2015. -På Eolus är vi glada över att ännu en gång vara med och bidra till en offentliga aktörs miljöarbete. Sundbybergs ambitiösa miljöarbete har genom investeringen kompletterats med ännu en viktig pusselbit säger Per Witalisson, VD för Eolus. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056