Eolus säljer 29 vindkraftverk till ewz

Eolus har idag tecknat avtal med energibolaget ewz om försäljning av 29 vindkraftverk i sydvästra Sverige för 95 MEUR. Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska tjänster till ewz under en period på tolv år och administrativa tjänster under en period på fyra år för att maximera utfall och produktion från vindkraftverken. Affären är ojämförligt den största enskilda i Eolus historia.

ewz, som ägs av staden Zürich, har som mål att årligen investera 100-400 miljoner Schweizer franc i förnybar elproduktion för att ersätta traditionell kraftproduktion, primärt kärnkraft. Investering i vindkraft är en nyckel för att nå de ambitiösa mål som ewz har fastlagt. Dagens affär kommer att befästa ewz:s position som en av de ledande energikoncernerna i Schweiz och kommer att stärka deras engagemang i vindkraft som produktionsslag. I affären kommer ewz att ha med Aquila Capital, ett ledande europeiskt alternativt investmentbolag, som medinvesterare.

Köpeskillingen för aktierna i det bolag som äger vindparkerna uppgår till 95 miljoner euro (MEUR) varav cirka 56 MEUR betalas på tillträdesdagen för de tre vindparker som hittills är uppförda och driftsatta. Resterande del av köpeskillingen erläggs när den fjärde vindparken som är under uppförande tillträds. Transaktionens genomförande är beroende av att ett antal villkor uppfylls före respektive tillträde. Hela affären beräknas kunna avslutas under första kalenderkvartalet 2015. Till följd av affären beräknas Eolus-koncernens skuldsättning minska med cirka 238 MSEK genom att de byggkreditiv som upptagits för byggnationen av de överlåtna verken löses. Totalt beräknas affären ge ett likviditetstillskott på cirka 650 MSEK.

Inom ramen för ett elhandelsavtal som tecknades i januari 2014 kommer all el från de fyra vindparkerna att köpas av Google de kommande tio åren med start tidigt under 2015. Google köper elen för att driva sitt datacenter i finska Hamina med förnybar energi.

- Att ewz väljer Eolus som partner när de nu gör sin första vindkraftsinvestering i Sverige visar på det förtroende vi på kort tid lyckas skapa hos internationella investerare. Affären betyder mycket för Eolus och den befäster vår position som en av de ledande vindkraftutvecklarna i Norden säger Per Witalisson, VD för Eolus.

- Att göra affärer med bolag som ewz och Aquila Capital som strävar efter att göra skillnad genom strategiska investeringar i förnybar elproduktion är en spännande och en växande del i Eolus verksamhet och framtid kommenterar Hans-Christian Schulze, Vice VD och försäljningschef för Eolus.

- Det innovativa finansieringskonceptet tillsammans med Aquilla möjliggör för ewz att styra sina tillgängliga medel på effektivt och målinriktat för att på så sätt säkra produktionskapacitet i vindkraft på lång sikt. Dessutom kompletterar ewz:s kompetens som elleverantör, Eolus kompetens som projektutvecklare och Aquilas kompetens som finansiell aktör varandra perfekt säger Bruno Hürlimann, chef för strategiska projekt på ewz.

De 29 vindkraftverken av modellerna Vestas V90, V100 och V112 har en sammanlagd effekt på cirka 60 MW och är fördelade på vindparkerna Skalleberg i Hjo kommun, Alered i Falkenbergs kommun, Mungseröd i Tanums kommun samt Ramsnäs i Laxå kommun.

En film om affären och en av vindparkerna kan ses på:
http://youtu.be/yejbUNTWyzs

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari kl. 22.00.

 

Hässleholm den 19 januari 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Hans-Christian Schulze, telefon 010-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus 
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056