Eolus säljer 232 MW vindkraft till Aquila Capital

Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 264 MEUR.

Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i de respektive projektbolag som äger rättigheterna till vindparkerna. Eolus kommer att uppföra båda vindparkerna och för vindpark Kråktorpet bestående av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW kommer Aquila att bidra med finansiering under byggnationen. Den preliminära köpeskillingen för vindpark Kråktorpet uppgår till 182 MEUR. För Vindpark Nylandsbergen bestående av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW kommer köpeskillingen erläggas fullt ut vid färdigställande och övertagande. Den preliminära köpeskillingen för vindpark Nylandsbergen uppgår till 82 MEUR. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under 2019.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster under sju år rörande båda vindparkerna för att maximera utfall och produktion från anläggningarna. Vindparkerna är belägna nära vindpark Jenåsen som Eolus för närvarande bygger i Sundsvalls kommun.

-Jag är väldigt glad över att kunna tillkännage detta avtal. Aquila Capital gör stora investeringar i svensk vindkraft och att de valt Eolus när de ytterligare utökar sitt innehav med 232 MW är mycket glädjande. Detta är Eolus hittills största order och visar på vår förmåga att leverera konkurrenskraftiga investeringar säger Eolus VD Per Witalisson.

-Aquila är en mycket respekterad investerare och vi är glada att vi kan utveckla en nära relation med dem genom denna investering. Vi värdesätter det förtroende Eolus fått med att inte bara uppföra vindparkerna utan också sköta drift och förvaltning säger Eolus vice VD och operative chef Marcus Landelin.

Intäkterna från försäljningen av projekträttigheterna för vindpark Kråktorpet kommer att bokföras i det andra kvartalet i Eolus räkenskapsår 2017/2018. Intäkterna från försäljningen av projekträttigheterna för vindpark Nylandsbergen och från uppförandet av båda vindparkerna kommer att bokföras när anläggningarna är färdigställda och tagits över av Aquila, vilket beräknas ske under andra halvan av 2019.

Genomförandet av transaktionen är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 december 2017 kl. 15.00.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056