Eolus och DalaVind utökar samarbetet kring vindpark Fageråsen

Eolus har tecknat avtal med DalaVind AB om att utöka ägarandelen till 49 procent i vindkraftsprojektet Fageråsen. Tillsammans avser företagen att förverkliga en vindpark omfattande drygt 200 MW utanför Malung.

Eolus och DalaVind har samarbetat kring projektet under en längre tid och sedan 2018 finns ett lagakraftvunnet tillstånd för vindparken. Totalt planeras 33 vindkraftverk som väntas producera 700 GWh förnybar el per år. Detta motsvarar årsförbrukningen för cirka 140 000 hushåll.

Samarbetet mellan Eolus och DalaVind kommer att ske genom ett projektbolag där Eolus äger 49 procent och DalaVind 51 procent.

- Vi ser stora fördelar med att samarbeta med en lokal partner som DalaVind. De har en god lokalkännedom och stark lokal förankring. Med vår samlade erfarenhet har vi alla förutsättningar för att genomföra ett framgångsrikt projekt som kommer att ge ett betydande tillskott av förnybar energi i regionen, säger Eolus VD Per Witalisson.

Det planerade vindkraftområdet ligger vid gränsen mellan Dalarna och Värmland. Området har goda vindförhållanden och en infrastruktur som underlättar transport och installation av vindkraftverken.

Driftsättning av parken beräknas till hösten 2026.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702-65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761-16 71 99

Om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 

www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056