Eolus lämnade vinnande anbud i Malmö Stads vindkraftsupphandling

Malmö Stad har meddelat att Eolus lämnat det vinnande anbudet i den offentliga upphandling rörande vindkraft som genomförts av Malmö Stad. Det innebär att Eolus, efter att avtalsspärren är hävd och under förutsättning att alla villkor uppfylls, kommer att teckna avtal med Malmö Stad om försäljning av ett vindkraftverk.

Eolus lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet rörande uppförande av ett vindkraftverk samt drift och förvaltning av detsamma under en period om fem år. Vindkraftverket kommer att uppföras i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Kontraktsskrivning beräknas ske under december månad.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015 kl. 15.30.

Hässleholm den 11 november 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056