Eolus köper sju vindkraftverk av modell V126 från Vestas

EOLUS KÖPER SJU VINDKRAFTVERK AV MODELL V126 FRÅN VESTAS

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av sju vindkraftverk av modell V126 för uppförande under hösten 2015.

De sju vindkraftverken med en sammanlagt effekt om 23,1 MW ska uppföras i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun. Avtalet med Vestas omfattar också ett femårigt fullserviceavtal. Parken blir den första som Eolus etablerar med turbiner av den storlek som V126 utgör.

I vindpark Fröreda har Eolus tecknat kontrakt om försäljning av sex nyckelfärdiga vindkraftverk till Region Skåne. Avtalet med Region Skåne innefattar även drift- och förvaltningstjänster från Eolus under fem år.

Hässleholm den 29 september 2014

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Pressrelease 2014-09-29.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450 av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056