Eolus köper fyra vindkraftverk från Enercon

Eolus har tecknat avtal med Enercon om leverans av fyra vindkraftverk av modell E82 för uppförande under vintern 2015/2016.

Av de fyra vindkraftverken med en sammanlagd effekt om 9,2 MW ska tre uppföras i vindpark Stångby i Lunds kommun samt ett i Önnarp i Trelleborgs kommun. Projekt Önnarp är ett samarbete med Älvsborgsvind AB som kommer att äga 50 procent av vindkraftverket. Eolus avser att erbjuda investerare att förvärva nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar i vindpark Stångby och i Önnarp.

Avtalen med Enercon omfattar även ett femtonårigt serviceavtal.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2015 kl. 14.00.

Hässleholm den 25 juni 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056