Eolus har utsett ny vice VD samt undersöker möjligheterna att utveckla vindkraftsprojekt i USA

Styrelsen i Eolus har utsett Marcus Landelin till vice VD i bolaget. Landelin kommer också att inneha befattning som operativ chef. Styrelsen har även beslutat att undersöka möjligheterna att påbörja en satsning gällande utveckling av vindkraftsprojekt i USA vilken kommer att ledas av nuvarande vice VD Hans-Christian Schulze.

Marcus Landelin beräknas tillträda tjänsten som vice VD och operativ chef senast den 1 januari 2016. Fram till att Landelin tillträder sin tjänst kvarstår Hans-Christian Schulze som vice VD.

- Marcus har en lång erfarenhet från den svenska och nordeuropeiska energi- och vindkraftsbranschen och jag är glad att kunna välkomna honom till Eolus. Jag ser fram emot att samarbeta med honom för att ytterligare stärka och utveckla Eolus som en av Nordens ledande aktörer på vindkraftsmarknaden säger Eolus VD Per Witalisson.

Marcus Landelin är 36 år och kommer närmast från E.ON där han bland annat varit chef för affärs- och projektutveckling av landbaserad vindkraft i norra Europa. Landelin har även arbetat med havsbaserad vindkraft hos E.ON.

- Eolus är en intressant aktör som ligger långt framme både vad gäller projektutveckling och när det gäller att hitta intressanta affärsmodeller för att matcha såväl stora internationella investerare som mindre inhemska investerare med lämpliga vindkraftsprojekt. Det ska bli mycket spännande att få vara med och vidareutveckla detta arbete säger Marcus Landelin.

Den amerikanska marknaden för vindkraft är en av världens allra största och snabbast växande. Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheterna att genomföra en satsning avseende utveckling av vindkraftsprojekt även i USA. Eolus nuvarande vice VD Hans-Christian Schulze har utsetts att leda denna verksamhet på plats i USA vilket innebär att han kommer att lämna sin nuvarande befattning i samband med att Marcus Landelin tillträder som vice VD.

I USA fanns 65 877 MW vindkraft i slutet av 2014 samtidigt som ytterligare 12 700 MW var under byggnation. De senaste fem åren har 28 procent av all tillkommande produktionskapacitet levererats från vindkraft. Sammanlagt kommer 4,4 procent av all elproduktion i USA från vindkraft.

- Med de ambitiösa målsättningar som finns för utbyggnad av förnyelsebar energi och de goda möjligheterna för etablering av vindkraft, samt den diversifiering en amerikansk satsning skapar i förhållande till Eolus nuvarande marknader och regioner, välkomnas styrelsens beslut att se över möjligheterna för Eolus att utveckla projekt även i USA säger Hans-Christian Schulze.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2015 kl. 08.30.

Hässleholm den 26 augusti 2015

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056