Eolus har slutfört förvärvet av YIT Energy Oy

Eolus har idag, den 12 december 2023, slutfört förvärvet av YIT Energy Oy - den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar energi. Transaktionen offentliggjordes den 5 december 2023.

Eolus har förvärvat 100 procent av aktierna i YIT Energy Oy, ett helägt dotterbolag till YIT, för en fast köpeskilling om 25 miljoner euro. Av denna har 10 miljoner euro betalats i samband med slutförande av affären och resterande belopp erläggs i form av delbetalningar under 2024-2025. Transaktionen inkluderar också en rörlig köpeskilling som kommer att definieras baserat på projektförsäljning och uppförda projekt fram till slutet av 2032.

Den totala potentialen i den förvärvade portföljen uppgår till 2,3 GW, varav 1,1 GW är mogna projekt som kommer att kvalificera in i Eolus projektportfölj från start. Cirka 900 MW är vindkraftsprojekt på land och drygt 200 MW är solkraftsprojekt. Resterande 1,2 GW är projekt i tidigare faser. Transaktionen inkluderar också 16 medarbetare som nu ansluter till Eolus.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 702 65 16 15, [email protected]
Tiina Partanen, landschef Finland, +358 40 757 6360, [email protected]
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 761 16 71 99, [email protected]

OM EOLUS
Eolus är en ledande utvecklare av innovativa och skräddarsydda lösningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och hållbara investeringar i Norden, Baltikum, Polen och USA. Från tidig projektutveckling till byggnation och drift av förnybara energianläggningar är vi en del av hela värdekedjan. I över tre årtionden har vi arbetat för en framtid där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv. Idag innehåller vår projektportfölj av över 26 GW vind-, sol- och energilagringsprojekt. Eolus - formar framtidens förnybara energi.

Eolus B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056