REG

Eolus har fattat investeringsbeslut för batteriprojektet Pome i USA

Eolus har fattat investeringsbeslut för det fristående batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW. Byggnation av projektet kommer att starta under tredje kvartalet 2023 med planerad kommersiell driftsättning fjärde kvartalet 2024.

Batterilagerprojektet Pome ligger i San Diego County i Kalifornien och har en planerad kapacitet på 100 MW/400 MWh. Avtal om leverans av batterilager har tecknats med en global leverantör av batterilagersystem och ett tioårigt avtal har tecknats med en ej offentliggjord kund avseende användningen av batterilagret. Projektet utvecklas av Eolus North America sedan 2019.

- Det finns en stark efterfrågan på energilagring som kan stödja energisystemet i Kalifornien och vi är mycket glada att kunna genomföra detta projekt. Vi ser ett stort intresse för att investera i förnybar energi och energilagring, säger Hans-Christian Schulze, landschef för Eolus North America.

- Eolus har varit verksamt i USA sedan 2015 och vi har en stark projektpipeline där de amerikanska projekten utgör ungefär en fjärdedel av Eolus totala projektportfölj. Sedan Inflation Reduction Act antogs har vi sett en mycket stark utveckling av den amerikanska marknaden. Det är glädjande att vi nu fortsätter våra investeringar genom att bygga Pome-projektet, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Eolus North America utvecklar för närvarande 6 000 MW projekt i västra USA och har utvecklat och sålt cirka 900 MW vindprojekt, sol- och lagringsprojekt samt fristående lagringsprojekt i Kalifornien och Arizona. Eolus North America är ett helägt dotterbolag till Eolus Vind AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 702 65 16 15
Hans-Christian Schulze, landschef USA, +1 858 336 0067
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 761 16 71 99

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056