Eolus genomför strategisk översyn för att ta havsbaserad vindkraft till nästa nivå

Eolus har inlett en strategisk översyn av sin verksamhet inom havsbaserad vindkraft i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för tillståndsgivning och realisering av projekten.

Eolus hade per 31 mars nio havsbaserade vindkraftsprojekt med en beräknad kapacitet på totalt 10 000 MW under utveckling. Eolus utvecklar dessutom flera andra havsbaserade projekt som är i tidig utvecklingsfas. De havsbaserade projekten finns i Sverige, Finland och Baltikum. I juli lämnade Eolus in ansökan om miljötillstånd för projektet Västvind om 1 000 MW, väster om Göteborg, till regeringen och Mark- och Miljödomstolen. Inlämning av tillståndsansökningar för ytterligare havsbaserade projekt planeras inom en snar framtid.
 
I den strategiska översynen ingår möjligheten att söka en strategisk partner med kompetens och resurser som kan bidra till att öka hastigheten i utveckling och realisering av de havsbaserade projekten.

- Vi vill göra allt vi kan för att öka möjligheten till framgång för våra havsbaserade projekt. En del i detta är att säkerställa att vi inom alla områden har de resurser som behövs och kan hålla högt tempo i utvecklingsprocessen, säger Per Witalisson, vd på Eolus.

Hässleholm, 26 juli, 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702-65 16 15, [email protected]
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761-16 71 99, [email protected]

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056