Eolus förvärvar majoritetsandel i vindkraftsprojekt i Kalifornien och säkrar leverans av vindkraftskomponenter från Vestas

Eolus North America Inc har ingått avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC, från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America har också lagt en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheten att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW ur den amerikanska projektportföljen.

Eolus North America Inc har ingått avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC, från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America har också lagt en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheten att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW ur den amerikanska projektportföljen.

Eolus North America Inc, ett helägt dotterbolag till Eolus Vind AB (publ), har glädjen att offentliggöra ett samarbete med ZCF Wind Wall LLC genom ett joint venture för att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien i USA. Verksamheten i det gemensamma utvecklingsbolaget Wind Wall Development kommer att baseras på den omfattande erfarenheten hos ZCF avseende amerikansk vindkraft och på Eolus dokumenterade framgångar i de nordiska länderna, för att utveckla konkurrenskraftiga vindkraftsprojekt i västra USA.

Eolus North America har tecknat ett avtal med Vestas avseende leverans av komponenter för kommande vindkraftsprojekt i USA. Ordern är en del av ett ramavtal som bygger vidare på den 25 år långa och starka relationen mellan Eolus och Vestas.

- Bara under de senaste tre månaderna har vi beställt över 100 MW från Vestas och denna nya order visar på vår tro på den amerikanska marknaden för förnybar elproduktion och det partnerskap vi har med Vestas säger Per Witalisson, VD på Eolus.

- Ordern hos Vestas säkrar våra möjligheter att ta del av full PTC vilket leder till lägre elpriser för de amerikanska konsumenterna. Det är också ett viktigt steg i att etablera Eolus på den amerikanska marknaden, vilket ger nya möjligheter för nuvarande och kommande investerare som Eolus samarbetar med lägger Hans-Christian Schulze, ansvarig för Eolus verksamhet i USA, till.

Genomförandet av transaktionen, avseende förvärv av andelar i Wind Wall Development LLC, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträdet, vilket förväntas ske i slutet av januari 2017. Köpesumman uppgår till 0,45 MUSD.

Om ZCF Wind Wall LLC:
Delägarna i ZCF Wind Wall har på ett framgångsrikt sätt utvecklat vindkraftsprojekt i västra USA sedan 1985 och har en unik mix av kompetens inom finansiering, projektutveckling och etablering, samt markfrågor. Alla nödvändiga för att skapa framgångsrika vindkraftsprojekt.

Hässleholm den 31 december 2016

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Hans-Christian Schulze, Landschef USA, telefon +1 858 336 00 67
Johan Hammarqvist, Kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 31 december 2016 kl. 01.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 27 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 60 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056