Eolus anställer ny operativ chef och vice VD

Magnus Axelsson har anställts som operativ chef och vice VD i moderbolaget. Magnus tillträder tjänsten den 1 september 2022.

-Magnus breda erfarenhet från alla delar av den nordiska vindkraftmarknaden kommer att vara en stor tillgång och jag är glad att välkomna honom till Eolus. Jag ser fram emot vårt samarbete för att ytterligare stärka och utveckla Eolus som en av Nordens ledande aktörer inom förnybar energi, säger Eolus VD Per Witalisson.

Magnus har lång erfarenhet från energibranschen och har tidigare haft flera befattningar inom land- och havsbaserad vindkraft inom E.ON-koncernen och Sarepta Energi. Magnus kommer senast från en tjänst som VD för det norska vindkraftsbolaget Austri Vind, där han sedan 2017 lett etablering och drift av två vindkraftparker omfattande totalt 44 vindkraftverk.

-Jag är väldigt glad och tacksam över att få möjligheten att börja i Eolus i en otroligt spännande tid. Behovet av mer förnyelsebar energi i kombination med Eolus ambitiösa tillväxtplaner och solida projektportfölj är en unik möjlighet, säger Magnus Axelsson.

Hässleholm den 23 februari 2022

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056