Eolus anställer Head of Baltics

Eolus har anställt Inga Abolina som Head of Baltics. Hon tillträder tjänsten den 24 oktober 2022.

Inga Abolina är en erfaren ekonomichef med gedigen erfarenhet från energibranschen, inklusive ledning av storskaliga energiprojekt. Hon har bland annat varit CFO och styrelseledamot i det lettiska naturgasföretaget Latvijas Gze och Director of Project Management för den statliga energileverantören Latvenergo.

Eolus har funnits i Baltikum i över tio år och har byggt upp en projektportfölj om ca 700 MW landbaserade vindprojekt i Lettland och Estland. 

- Vi ser en stor potential i Baltikum. Jag är övertygad om att Inga Abolina, med sin gedigna erfarenhet från energibranschen, kommer att bli en utmärkt ledare för vår fortsatta tillväxt i denna region, Nu är det dags att börja realisera förnybara energiprojekt i Lettland och Estland och addera nya projekt till vår portfölj även i Litauen, säger Eolus VD Per Witalisson.

- Jag drivs av viljan att påskynda omställningen till förnybar energi och öka Europas energioberoende och är glad att få möjlighet att bli del av en av de ledande europeiska aktörerna i denna omställning.  Den nya geopolitiska verkligheten och situationen på energimarknaden kräver ytterligare lokal elkapacitet och sätter ytterligare press på de baltiska länderna att fullt ut integreras med kontinenten. Det baltiska landskapet har stor potential för förnybar energi och som en del av Eolus får jag möjlighet att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, säger Inga Abolina.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon (0)761-16 71 99

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056