REG

Eolus anställer Chief Commercial Officer

Eolus har rekryterat Christer Baden Hansen till rollen som Chief Commercial Officer och medlem av ledningsgruppen. Han tillträder den 1 februari 2023.

Christer Baden Hansen har gedigen erfarenhet från vindkraftsbranschen genom en lång karriär inom Vestas, där han haft flera befattningar inom försäljning. Han kommer närmast från rollen som Vice President, Head of Global Sales för Vestas Group.

"Eolus har satt en ambitiös affärsplan och vi är på en tillväxtresa där vi skalar upp våra affärer och vår verksamhet. Jag är mycket glad att kunna välkomna Christer Baden Hansen till denna nya tjänst. Han kommer att vara en utmärkt resurs när det gäller att utveckla vår kommersiella verksamhet, våra marknadsstrategier och stärka vårt transaktionsteam", säger Per Witalisson, VD för Eolus.

"Jag är mycket glad och hedrad över att bli en del av Eolus. Företagets resa och resultat under åren är mycket imponerande. Samtidigt spelar Eolus en nyckelroll i energiomställningen och med en kompetent organisation och den ambitiösa affärsplanen för de kommande åren är företaget rustat för framgång", säger Christer Baden Hansen.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702-65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056