REG

Antal aktier och röster i Eolus Vind

Antalet röster i Eolus Vind Aktiebolag (publ) ("Eolus Vind") har ändrats till följd av omvandling av 1 000 Aaktier till 1 000 B-aktier.

Omvandlingen har genomförts på begäran av aktieägare i enlighet med Eolus Vinds bolagsordning. Antalet röster har minskat med 900, från 3 647 762,5 till 3 646 862,5, medan det totala antalet aktier är oförändrat. Per dagens datum uppgår antalet aktier till 24 907 000, varav 1 284 625 Aaktier och 23 622 375 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702-65 16 15, [email protected]
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761-16 71 99, [email protected]

Denna information är sådan information som Eolus Vind är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2023-09-29 08:30 CEST.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056