"Konsumenterna förväntar sig hållbart producerad energi" - Intervju med Per Witalisson, vd Eolus Vind

Eolus Vind / beQuoted Play

Vindkraften attraherar allt mer kapital från institutionella investerare och globala konsumentföretag. Under Erik Pensers Bolagsdag fick beQuoted en snabb kommentar från Eolus Vinds vd Per Witalisson kring utvecklingen för marknaden och bolaget.

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056