Eolus Vind - Intervju med VD Per Witalisson (Q1 2015/16)

Eolus Vind / Introduce

Eolus Vinds VD Per Witalisson sammanfattar det första kvartalet i bolagets räkenskapsår 2015/16 och vad han förväntar sig under resten av året. Därefter svarar han på frågor om vilka möjligheter han ser med det nya Google-avtalet och om strukturen på affären skiljer sig från det tidigare avtalet, berättar om de två vindkraftsprojekten i USA, vilka valutarörelser som har påverkat negativt under kvartalet samt avslutningsvis om förändringarna med ökad kvotplikt i elcertifikatsystemet har påverkat marknadsaktörer ännu.

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056